Verwijzing

U kunt met een verwijzing van uw huisarts komen. Heeft u een verzekering van CZ/JUST/OHRA of Nationale Nederlanden dan is de verwijzing verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor de andere zorgverzekeraars kunt u met en zonder verwijzing komen. Komt u zonder verwijzing dan voer ik een screening uit om na te gaan of u “veilig” behandeld kan worden. Zo niet dan verwijs ik u terug naar uw arts.