Verwijzing

U huisarts of praktijkverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de praktijk. Dit is niet verplicht. Vooral bij speciale vragen of ziektebeelden is een verwijzing zinvol. Komt u zonder verwijzing dan voer ik een screening uit om na te gaan of u “veilig” behandeld kan worden. Zo niet dan verwijs ik u terug naar uw arts.