Klachten?

De diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen, en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als client onverhoopt toch niet tevreden zijn, bespreek dit met de diëtist. Samen kijken we welke oplossingen er mogelijk zijn.

Als dat niet lukt dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030-310 09 29(maandag en vrijdag tussen 9.00-12.30 uur)