Vergoeding

Dietistenpraktijk Boskoop heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.

Bent u verzekerd bij CZ/Just/OHRA/Nationale Nederlanden dan breng ik u de kosten in rekening. U kunt zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen. Voor de overige zorgverzekeraars heb ik wel een contract afgesloten. U kunt het consult pinnen in de praktijk.

Basisverzekering:
In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. In deze verzekering wordt drie uur dieetadvies per kalenderjaar vergoed. Een deel van deze tijd wordt gebruikt voor administratie. De administratie bestaat uit het bijhouden ban je dossier, rapporteren naar de huisarts of andere verwijzer, soms het maken van een dagmenu of het berekenen van je voeding, overleg met andere zorgverleners (wijkverpleegkundige, fysio, praktijkverpleegkundige) of met mantelzorgers of familieleden.

Wettelijk eigen risico:
De zorg die onder de basisverzekering valt gaat ten kosten van de het wettelijk eigen risico (verplicht door de overheid). In 2020 is dat 385 euro (tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken). Je kan met je zorgverzekeraar afspreken dit maandelijks te betalen.

Aanvullende verzekering:
Er zijn aanvullende verzekeringen die extra uren dieetadvies vergoeden. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Deze aanvullende uren kan je pas gebruiken als je de drie behandeluren uit je basisverzekering hebt gebruikt.

Ketenzorg:
Wordt u via de huisarts behandeld voor diabetes, hart- en vaatziekten en COPD dan gebruikt u mogelijk ketenzorg. Voor deze zorg wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Vraag uw huisarts of praktijkverpleegkundige of dit bij u het geval is.
Geen contract met CZ / JUST / OHRA / Nationale Nederlanden

Diëtistenpraktijk Boskoop heeft in 2020 geen contract afgesloten met bovenstaande zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor u?
U blijft hartelijk welkom in de praktijk, ongeacht uw zorgverzekering. Als u in 2020 verzekerd bent bij CZ/JUST/OHRA of Nationale Nederlanden en u komt bij mij op consult, dan ontvangt u van mij een nota die u rechtstreeks aan mij betaalt middels een pinbetaling. Die nota is 80 euro per uur of, afhankelijk van de duur van uw consult, 20 euro per eenheid van een kwartier. U kunt vervolgens zelf uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar en deze betaalt dan een gedeelte van het gefactureerde bedrag terug. Hoeveel dit is verschilt per zorgverzekeraar en soort verzekering. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent zoals gebruikelijk deze nota eerst met het eventueel openstaand eigen risico en vergoedt het overige deel.