Hoofdmenu

Vergoeding PDF Print E-mail

 

Vergoeding 2016

De dieetbehandeling door de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. In 2016 heeft u recht op drie behandeluren. In deze tijd vallen de (telefoon) gesprekken (= directe tijd) en de administratietijd (= indirecte tijd). Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Na een jaar heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Een aantal verzekeringen vergoeden extra uren dieetzorg. Dit kunt u nalezen in de Polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Veel verzekeraars vergoeden de diëtist zonder verwijzing. Kijk dit na in uw polisvoorwaarden. (Bij CZ, Ohra, Delta Lloyd en de Friesland is voor vergoeding ALTIJD een verwijzing nodig).

De kosten van de diëtist vallen onder uw eigen risico (net als medicijnen en bloed prikken). De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Diabetes Mellitus

Mensen met Diabetes Mellitus worden in Boskoop behandeld via ketenzorg. De kosten voor de diëtist worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden NIET met uw eigen risico verrekend.

 

COPD

Ook mensen met COPD worden in Boskoop behandeld via ketenzorg. Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Vraaguw huisarts of praktijkondersteuner of u via de keten behandeld wordt. In dat geval worden de kosten van de diëtsit NIET met uw eigen risico verrekend.

Indien de longarts uw hoofdbehandelaar is vallen de kosten van de diëtist wel onder uw eigen risico.

 

CVRM

Ook mensen met hart- en vaatziekten worden in Boskoop behandeld via ketenzorg. Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner of u via de keten behandeld wordt. In dat geval worden de kosten van de diëtist NIET met uw eigen risico verrekend.

Indien de cardioloog uw hoofdbehandelaar is vallen de kosten van de diëtist wel onder uw eigen risico.